Многофакторната автентификация е важна: 45% ръст на потребителите, атакувани с кражби на пароли през последните шест месеца