Мнемоника затвърждава позициите си в сферата на киберсигурността с ключово мениджърско назначение