Мисия „Емисия“ провокира обществото да оптимизира автомобилните пътувания с цел опазване на околната среда