Министерство на правосъдието успешно създаде уникален портал за електронно правосъдие