Microsoft и Salesforce разширяват стратегическото си партньорство в полза на потребителите