МенторМейт реновира зала във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“