Медицината на бъдещето посредством дигиталните технологии вече е медицина на настоящето