Магистратура по ERP създава специалисти по внедряване на сложни софтуерни решения за бизнеса