МИТОЛОГИЧНОТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ A TOTAL WAR™ SAGA: TROY™ НА CREATIVE ASSEMBLY SOFIA Е ВЕЧЕ НА ПАЗАРА