Lisbeth McNabb се присъединява към борда на Acronis