Лидерът в киберзащитата пусна годишния Acronis Cyberthreats Report 2022