Лидерът по киберзащита Acronis назначава Paul Maritz за председател на борда на директорите