Компанията с най-приобщаваща среда и най-разнообразна работна сила в света е Accenture