КОНТРАКС E ПРИЗНАТ ЗА ЗЛАТЕН ПАРТНЬОР НА ACRONIS В БЪЛГАРИЯ