ИТ компания подпомага дигиталната трансформация на българското образование