Huawei ID получи Европейският печат за неприкосновеност на личния живот за Европа и ЕИЗ