Google Maps вече ще показва и опция за най-екологичния маршрут в България