Глобалният лидер в киберзащитата Acronis получава над 250 милиона долара инвестиция при оценка от 2,5 милиарда долара