Gen-D - платформа, която ще ускори реформите в цифровото образование в региона