ГИС приложения помагат да следим и сигнализираме за пожари онлайн