Frontex информира с ГИС карта за възможностите за пътуване в Европа в условията на пандемия