ERP системите дават все по-големи възможности за развитие на бизнеса през 2020 година