Добрият пример на СЗО приложен в новата национална система за борба с COVID-19