Дигиталните портфейли значително понижават разходите на потребителите за трансгранични преводи