Дигитализация и глобален екип донесоха на Мусала Софт наградата „Employer Brand Leader“