DataArt стартира проект, посветен на историята на информационните технологии в България