DataArt се присъединява към на Socotra App MarketPlace