DataArt създаде Touchless Five – прототип за безконтактно опериране с обществени терминали