DataArt придобива арменската софтуерна компания SFL