DataArt официално е със статут на Amazon RDS партньор