Creatio представи основна актуализация на платформата – Atlas 8.0, за изграждане на приложения и работни процеси „без код“ и с максимум свобода