Cloud CRM и фирмите от малкият бизнес в ерата на хибриден модел на работа