Четири нови магистърски програми стартира Факултетът по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“