Броят приложения в Huawei AppGallery е нараснал почти двойно за 1 година