"Бизнесите, които не се адаптират към изкуствения интелект ще станат неконкурентоспособни”, Яни Лозанов, Ethera Technologies