Безплатен семинар “Responsive Websites Creation” ще се проведе в ОнТаргет на 06.04.2016г.