Банка ДСК използва SAS, за да може успешно да отговори на изискванията на IFRS9 стандартите