Българският IT екип на AtScale създаде поредна иновация в технологичния сектор