Български учители са създателите на близо 3000 упражнения с добавена реалност