Българската SQL Server общност се събра на SQL Server 2017 Discovery Day