Българска софтуерна фирма в проект по Седма рамкова програма на ЕС