Българска облачна платформа позволява умно управление на транспорт и логистика