Българска компания сред водещите глобални доставчици на софтуерни решения за ритейл бранша