Американският лидер в IT сферата AtScale с нов продукт на пазара