Acronis влиза в официално партньорство с Асочационе Спортива Рома