Acronis продължава традицията с трето годишно дарение на книги за българско училище