Acronis придобива DeviceLock и добавя към портфолиото си превенция на загубата на данни и контрол на устройствата