Acronis представя Advanced Automation за опростяване на бизнес-дейностите на малките MSP с цел подобрена продуктивност