76% от организациите са претърпели прекъсване на работните процеси и загуба на данни; причината – човешки грешки и кибератаки