21000 долара награден фонд за участие в специален Хакатон на основата на блокчейн платформа